Предоставя решения на вашите регулаторни въпроси

 • Регулаторни услуги

  За фирми в сферата на здравеопазването и фармацията
 • Лекарствена безопасност

  Проследяване на профила на безопасност на Вашите продукти и мониториране на медицинската периодика за потенциални нежелани реакции
 • Информация

  Своевременно информиране за всички новости и изисквания в нормативните актове, касаещи лекарствени продукти и лекарствена безопасност
 • 1
 • 2
 • 3

Националният съвет по цени и реимбурсация има нов председател

С решение на Министерски съвет No. 660 от 18 септември 2014 година, за председател на Националния съвет по цени и реимбурсация на лекарствени продукти в Република България бе избран проф. Николай Данчев, дългогодишен водещ експерт в областта на фармакологията, заместник-декан и преподавател във Фармацевтичния факултет към Медицински Университет - София, автори и съавтор на над 120 научни публикации в областта на фармацията.

Поставяне на QR-кодове или 2D баркодове върху опаковките

Изпълнителната агенция по лекарствата публикува информация на сайта си, че приема за допустимо поставянето на QR-codes или 2D баркодове, които са предназначени конкретно за целите на производствения процес, контрол на наличностите или като мерки за предотвратяване фалшифицирането на лекарствените продукти.

Тези кодове не би трябвало да предоставят каквато и да е допълнителна информация, която би могла да бъде обърка потребителите.

Въпреки това, добавянето на какъвто и да е символ или пиктограма върху вторичната опаковка на лекарствените продукти става само след одобряване на изменението на опаковките, съобразно чл. 18 от Наредба № 27 за изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти.

От 02.01.2014 отпада необходимостта от заверка на платежни документи към ИАЛ

Считано от 02.01.2014 г., при подаване на документи за извършване на административна услуга, се прилага документ за платена такса към банковата сметка на ИАЛ, без извършена заверка от съответния финансов отдел. Тази нова услуга значително улеснява компаниите в подготовката им на документи, тъй като отпада необходимостта от допълнителна заверка на платежните документи.