Предоставя решения на вашите регулаторни въпроси

 • Регулаторни услуги

  За фирми в сферата на здравеопазването и фармацията
 • Лекарствена безопасност

  Проследяване на профила на безопасност на Вашите продукти и мониториране на медицинската периодика за потенциални нежелани реакции
 • Информация

  Своевременно информиране за всички новости и изисквания в нормативните актове, касаещи лекарствени продукти и лекарствена безопасност
 • 1
 • 2
 • 3

Уведомления за медицински изделия

Ние осигуряваме пълноценна оценка спрямо местните изисквания, подготвяме, подаваме и проследяваме уведомления за медицински изделия. Ако желаете да кандидатствате за реимбурсация на Вашето медицинско изделие, и ако то е в списъка на реимбурсираните изделия, ние ще направим необходимото, за да впишем Вашето изделие в електронната база данни и да осигурим неговото реимбурсиране.

Като част от услугата по уведомяване за пускане на медицинско изделие на пазара, ние можем да подготвим необходимите преводи и да адаптираме Вашите данни върху опаковките съгласно актуалните изисквания.

А ако вече сте изготвили свой текст, ние можем да оценим дали той е подходящ за пазара и неговите изисквания.